Dương Viên trúng cử đội trưởng mới

Dương Viên trúng cử đội trưởng mới

Nhiệm kỳ 2017-2018 của Barça Hà Đông đã chính thức được kiện toàn thành công. Ngoài cựu đội trưởng Nguyễn Mạnh Hiển không được phép tranh cử tiếp năm thứ 3 thì đội bóng có khá nhiều gương mặt nổi bật với thời gian hoạt động lâu dài cùng uy tín cao nằm trong danh sách đề cử.

Sau vòng bầu cử trực tuyến, Barça Hà Đông đã xác định được 4 thành viên cho Ban lãnh đạo của đội khóa tới là:

Nguyễn Đỗ Hải Tên ảnh: Haisuchao.jpgXem: 53Dung lượng: 21.6 KB,

Nguyễn Hưng Quỳnh Tên ảnh: Quynh.jpgXem: 52Dung lượng: 26.7 KB,

Vũ Quyết Tiến  

Dương Văn Viên .

Ở vòng 2 bầu cử trực tiếp đội trưởng. Sau khi nghe các thành viên Ban Lãnh Đạo đội trình bày các kế hoạch tranh cử của mình, toàn đội bỏ phiếu trực tiếp tại buổi họp.

Với kế hoạch siết chặt và chi tiết hóa kỷ luật, nâng cao tinh thần của mỗi cá nhân và mở rộng nhân sự đồng thời xây dựng lại văn hóa sinh hoạt trực tuyến bản sắc trước đây của Dương Văn Viên đã được 64% tỷ lệ thành viên Barça Hà Đông bỏ phiếu ủng hộ. Như vậy thủ môn Dương Viên là đội trưởng mới của đội bóng nhiệm kỳ 2017-2018.

Loading...
Loading...